Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten van Partycadeautjes als verdeler van CB Cosmetics (Bubbly Bubbles).
Het plaatsen van een bestelling op de website van Partycadeautjes leidt tot het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.
Partycadeautjes behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Op lopende bestellingen en overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Bedrijfsgegevens
PARTYCADEAUTJES
Langstraat 50
2270 Herenthout
België
e-mail: Contact
tel.: +32 (0) 479 21 83 38
BTW: BE 0537.759.981
Rekeningnr: BE05 9730 9485 0775

Aanbiedingen en overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de bestelling.

De klant en Partycadeautjes komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Partycadeautjes hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Partycadeautjes behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• wanneer een product niet in voorraad is
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik van de klant
• bij overmacht

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling, is de prijs verschuldigd door de klant.

Partycadeautjes behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment, maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling

Betalingen kunnen worden uitgevoerd rechtstreeks in de browser of per overschrijving.
Het rekeningnummer en het te betalen bedrag worden bij betaling per overschrijving meegedeeld in de e-mail die de klant ontvangt ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven en ontvangen op de rekening van Partycadeautjes.
Bestellingen kunnen ook steeds worden afgehaald bij Partycadeautjes (Herenthout).

Levering en leveringstermijn

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de tweede werkdag die volgt op de dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Partycadeautjes.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Partycadeautjes binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag (excl. verzendkosten) terug op de rekening die Partycadeautjes van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, informeert Partycadeautjes de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort partycadeautjes binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug (incl. verzendkosten) op de rekening die Partycadeautjes heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Partycadeautjes kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres, gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten

Voor bestellingen met leveringsadres in België en levering aan huis betaalt de klant € 6 verzendkosten. Voor bestellingen vanaf €50  met leveringsadres in België en levering aan huis worden geen verzendkosten aangerekend. Voor bestellingen die door de klant zelf worden afgehaald in een van de afhaalpunten worden uiteraard geen verzendkosten aangerekend.

Voor bestellingen met leveringsadres buiten België en binnen Europa betaalt de klant € 12 verzendkosten. Voor bestellingen vanaf € 100 worden geen verzendkosten aangerekend.

Omruiling

Aangekochte producten kunnen niet omgeruild worden. 

Garantie

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont, vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. U dient dit probleem binnen 7 dagen bij ontvangst te melden.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door in te loggen op uw account of ons een bericht te sturen met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Partycadeautjes zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt, zijn enkel rechtbanken van Turnhout bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Partycadeautjes zijn onderworpen aan het Belgisch recht.